تحویل به موقع پروژه ها

تحویل به موقع پروژه ها از قبیل پروژه قطعه اول باند دوم باغچه نیشابور بدون تأخیر غیر مجاز که در مدت اولیه پیمان بعلاوه مدت تمدید طی ابلاغ 25% به انجام رسیده است.
نمایش بیشتر

پروژه های استان خراسان

شرکت ای دی ام پروژه های بسیاری را با موفقیت در استان خراسان به اتمام رسانیده و موفق به دریافت لوح تقدیر از استاندار خراسان جهت پیشبرد پروژه های زیرساخت حمل و نقلی استان گردیده است.
نمایش بیشتر

پروژه قزوین-رشت

به پاس عزم راسخ و همت بلند مجموعه اس دی ام دراجرای موفقیت امیز پروژه ملی آزاد راه قزوین - رشت در بهار 89، لوح تقدیر از مشاور مدیر عامل و مجری طرح دریافت گردید.
نمایش بیشتر

برگزاری کنفرانس مهندسی

مدیران شرکت به ارتباط تنگاتنگ صنعت و دانشگاه اعتقاد عملی دارند. همکاری با دانشگاه تهران در برگزاری موفقیت آمیز دوره چهارم کنفرانس مهندسی برق در سال 1375 گواه بر این ادعاست.
نمایش بیشتر