کیفیت ایجاد فضاهای وسیع اداری و تجاری به دلیل ارتباط تنگاتنگ این گونه بناها با طیف وسیعی از جامعه بازخوردهای قابل توجه فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی در پی دارد. لذا هوشمندی ارکان طرح های عمومی از ابتدای شروع به کار و انجام درست فرایند طراحی، اجرا و تامین دامنه تاثیر گسترده ای خواهد داشت. شرکت اس دی ام یکی از پیشگامان نخبه بخش خصوصی در این حوزه است. مجتمع تجاری و اداری پارک اصفهان در سال های 1357 تا 1360 با فضایی بالغ بر 50 هزار متر مربع با سرمایه گذاری این شرکت احداث و به بهره برداری رسیده است.

1360 - 1357

مجتمع ،تجاري و اداري پارك اصفهان
محل اجرا : استان اصفهان مجری طرح : آقای مهندس شریفی و شرکا مبلغ پروژه : 2500 میلیون ریال سطح انجام پروژه 50.000 متر مربع

1371-1372

ساختمانهاي اداري مجتمع سنگ آهن چادر ملو
محل اجرا : استان یزد مجری طرح : شرکت ملی فولاد ایران مبلغ پروژه : 2000 میلیون ریال به مساحت 15000 متر مربع

1399-1400

تقویت، اصلاح و تکمیل سازه ساختمان طرح توسعه دوم بیمارستان ایرانمهر
محل اجرا : استان تهران مجری طرح : شرکت پزشکان مهرآفرین مبلغ پروژه : 90 میلیارد ریال به مساحت 3300 متر مربع