توسعه خطوط راه آهن به عنوان یکی از راه های بهینه حمل بار  همواره در برنامه های توسعه کشور از الویت ویژه ای برخوردار بوده است. با توجه به قرار گرفتن ایران در یک منطقه استراتژیک امکان افزایش صادرات و کاهش هزینه های تمام شده مواد اولیه به ویژه مواد معدنی و پتروشیمی نیز از دستاوردهای توسعه ریلی می باشد. شرکت اس دی ام به عنوان پیمانکار قطعات راهبردی پروژه های ریلی نظیر راه آهن بافق-مشهد، مشهد- سرخس و اصفهان- شیراز و اجرای با کیفیت و به هنگام پروژه ها خدمات ارزنده ای ارائه نموده است.

1367 - 1366

ايستگاه راه آهن گل گهر
محل اجرا : استان کرمان مجری طرح : شرکت ملی فولاد ایران مبلغ پروژه : 450 میلیون ریال علاوه بر ساختمان اصلی ايستگاه راه آهن گل گهر عمليات خاكي و ابنیه ایستگاه شامل تعدادی پل اجرا شده است.

1374 - 1372

راه آهن مشهد - سرخس (قطعه 4 )
محل اجرا : استان خراسان مجری طرح : وزارت راه و ترابری مبلغ پروژه : 45 هزارمیلیون ریال راه آهن بسیار مهم و حیاتی مشهد سرخس قطعه 4 علاوه بر تعداد زیادی پل کوچک و بزرگ و تونل های متعدد شامل يك دستگاه تونل بطول 2340 متر بوده که به صورت ممتدد اجرا شده است.

1374 - 1371

راه آهن اردكان - چادر ملو (قطعه 5 )
محل اجرا : استان یزد مجری طرح : وزارت راه و ترابری مبلغ پروژه : 10 هزارمیلیون ریال این مسیر با کاربری اصلی برای حمل مواد معدنی بطول 25 كيلومتر و به صورت 2 خطه اجرا شده است.

1382 - 1379

قرارداد اوليه و متمم راه آهن مشهد بافق ( قطعه نهم )
محل اجرا : استان خراسان مجری طرح : وزارت راه و ترابری مبلغ پروژه : 80912 میلیون ریال اجرای 20 دهانه پل به ابعاد 24 متر با تعداد 160 شمع به قطر 120 سانتیمتر و تعدادی پل باکسی به به ابعاد 3*3 و پل درجاریز به شکل کوله و دال به ابعاد 2*7 و همچنین ایستگاه های موجود در مسیر از جمله ایستگاه بافق توسط شرکت اس دی ام اجرا شده است. مدت پيمان و مبلغ برآورد با احتساب ابلاغ 25 % مازاد بر قرارداد منظور گرديده است .

1382-1384

عنوان پروژه :راه آهن میانه- بستان آباد- تبریز قطعه 5+ 25%
محل اجرا : استان آذربایجان شرقی مجری طرح : وزارت راه و ترابری مشاور : مهندسین مشاور هراز راه مبلغ پروژه : 203421 میلیون ریال بخش های جالب این پروژه شامل آبروهای طاقی شکل به ابعاد 6 متر و چندین تونل با طول متوسط 910 متر می باشد.

1388 - 1384

عنوان پروژه : قطعه 3 راه آهن اصفهان- شیراز+ 25% + عملیات تکمیلی + 25%
محل اجرا : استان فارس مجری طرح : ساخت و توسعه شبکه راه آهن مشاور : مهندسین مشاور ایران استن مبلغ پروژه : 834636 میلیون ریال در این پروژه تعداد قابل توجهی پل و تونل اجرا شده است. یکی از برجسته ترین کارها در این پروژه اجرای پل ایزد خواست به ابعاد دهانه 60متر 40 متر و 5 دهانه 77 متری به ارتفاع متوسط 43 متر می باشد. تیر باکسی فلزی این پل به روش پوشینگ و از طریق یک سکوی مستقر در لبه دره پل اجرا شده است.

در حال اجرا - 1399

عنوان پروژه :طراحی، تامین و اجرای خط ریلی منطقه فولادی اردکان
محل اجرا : استان یزد مجری طرح : شرکت آهن و فولاد ارفع قرارداد در قالب EPC غیرصنعتی منعقد شده است. مبلغ پروژه : 672 میلیارد ریال این پروژه مشتمل بر طرح و احداث زیرسازی، سازه های بارگیری و تخلیه، انواع ابنیه فنی و ساختمانهای جانبی می باشد.