شریان های ارتباطی سریع و مطمئن نشانه بلوغ زیرساخت های موجود در کشورهاست. پویایی و لزوم توسعه مداوم راه ها موجب گردیده تا بودجه های فراوانی در این پروژه ها صرف گردد. لذا مدیریت بهینه هزینه و زمان پروژه های بزرگراه و آزادراه با توجه به حجم عظیم عملیات خاکی و به کارگیری نیرو و ماشین آلات متعدد می تواند یکی از پارامترهای ارزش گذاری شاخص توانمندی مدیریتی در مجموعه های پیمانکاری باشد. مجموعه اس دی ام از پیشگامان اجرای پروژه های راهسازی پس از انقلاب و در دهه 50 و 60 بوده است.  احداث بزرگراه قم-کاشان، بزرگراه قزوین- رشت، احداث بدون تاخیر راه باغچه-نیشابور و بسیاری از راه های ارتباطی در مناطق آب و هوایی سخت گویای تعهد این مجموعه به توسعه پایداری این مرز و بوم می باشد.

1376 - 1370

اتوبان قم - كاشان
محل اجرا : استان مرکزی مجری طرح : وزارت راه و ترابری مبلغ پروژه : 16500 میلیون ریال طول مسير : 28 كيلومتر و داراي 6 باند و دو پل با دهانه 26*2 و 21*3 متر

1386 - 1383

آزاد راه قزوين - رشت قطعه 3/3/الف
محل اجرا : استان قزوین مجری طرح : وزارت راه و ترابری مبلغ پروژه : 165370 میلیون ریال شامل 4 رشته تونل به طولهای 96 ، 85 ، 159 و 124 متر و دو دستگاه پل دهانه 26 و 38.5 متر

1386-1387

عملیات تکمیلی آزادراه قزوین- رشت(قطعه 3-3-الف)
محل اجرا : استان قزوین مجری طرح : وزارت راه و ترابری مبلغ پروژه : 112587 میلیون ریال

1400-در حال اجرا

عملیات اجرایی باند دوم محور چابهار- کنارک
محل اجرا : استان سیستان و بلوچستان مجری طرح : شرکت مادر تخصصی توسعه و ساخت زیربناهای حمل و نقل کشور مشاور طرح: مهندسین مشاور عمران دشت فراساز مبلغ پروژه : 2,700 میلیارد ریال طول پروژه: 24 کیلومتر، حدفاصل کیلومتر 500+24 تا 500+48

1400-در حال اجرا

عملیات اجرایی قطعه 2 باند 2 چابهار- نیکشهر- ایرانشهر
محل اجرا : استان سیستان و بلوچستان مجری طرح : شرکت مادر تخصصی توسعه و ساخت زیربناهای حمل و نقل کشور مشاور طرح: مهندسین مشاور عمران دشت فراساز مبلغ پروژه : 4,210 میلیارد ریال طول پروژه: 30 کیلومتر، حدفاصل کیلومتر 400+23 تا 116+53