ایجاد راه های دسترسی و محورهای مواصلاتی تاثیر بسزایی در توسعه اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی جامعه خواهد داشت.

1358 - 1356

راه نايين - اصفهان (قطعه دوم)
محل اجرا : استان یزد مجری طرح : وزارت راه و ترابری مبلغ پروژه : 1200 میلیون ریال طول مسير : 94 كيلومتر

1363 - 1359

راه زير آب قائم شهر
محل اجرا : استان مازندران مجری طرح : وزارت راه و ترابری مبلغ پروژه : 1500 میلیون ریال طول مسير : 45 كيلومتر مشتمل بر يك دستگاه پل بزرگ و يك رشته تونل

1364 - 1360

راه نايين - اردستان
محل اجرا : استان اصفهان مجری طرح : وزارت راه و ترابری مبلغ پروژه : 1800 میلیون ریال طول مسير : 110 كيلومتر

1371 - 1368

راه ساغند - چادر ملو
محل اجرا : استان یزد مجری طرح : شرکت ملی فولاد ایران مبلغ پروژه : 7000 میلیون ریال طول مسير : 52 كيلومتر

1377 - 1376

راه دسترسي و تونل انحراف آب سد سازبن
محل اجرا : استان ایلام مجری طرح : وزارت نیرو مبلغ پروژه : 24000 میلیون ریال پس از انجام 25 % از كار ، قرارداد طبق ماده 48 شرايط عمومي پيمان بدليل مشكل اعتباري فسخ گرديد.

1383 - 1380

باند دوم راه باغچه نيشابور (قطعه يك)
محل اجرا : استان خراسان مجری طرح : وزارت راه و ترابری مبلغ پروژه : 45700 میلیون ریال این پروژه بدون هیچ گونه تاخیر غیر مجاز و در زمان مقرر به پایان رسیده است.

1386 - 1383

عملیات تکمیلی باند دوم راه باغچه نيشابور (قطعه يك)
محل اجرا : استان خراسان مجری طرح : وزارت راه و ترابری مبلغ پروژه : 65636 میلیون ریال

1388-1389

عملیات تکمیلی قطعه اول باند دوم محور باغچه- نیشابور (تقاطع باغچه - بینالود) + 25%
محل اجرا : استان خراسان رضوی مجری طرح : وزارت راه و ترابری مشاور :مهندسین مشاور راه آهن راه مبلغ پروژه : 106746 میلیون ریال