افتتاح و بهره برداری از راه آهن میانه – بستان آباد

راه آهن میانه – بستان آباد در محور میانه – تبریز، برگ افتخاری در تاریخ مهندسی کشور، در نیمه اول آذر ماه سال جاری افتتاح شد. شرکت اس دی ام پیمانکار قطعه 5 راه آهن میانه تبریز در کنار سایر پیمانکاران در خلق این افتخار ملی سهم عمده ای داشته است. طرح راه آهن میانه – تبریز حدود ۲۰۳ کیلومتر بوده که ۱۳۲ کیلومتر آن شامل مسیر میانه – بستان آباد و ۷۰ کیلومتر مسیر بستان آباد تا تبریز است. با توجه به اینکه حداکثر سرعت آن برای واگن‌های باری ۱۲۰ کیلومتر و برای واگن‌های مسافربری ۱۶۰ کیلومتر در ساعت تعیین شده است در صورت تکمیل، فاصله بین تهران و تبریز را از نظر مسافت ۱۱۴ کیلومتر و از لحاظ زمانی ۵.۵ ساعت کاهش می‌ دهد.