اجرای پروژه های خاص

به استناد مقالات و اخبار مستند پل باکسی ریلی ایزد خواست در مسیر راه آهن اصفهان- شیراز با 7 دهانه به ابعاد 60متر، 40 متر و 5 دهانه 77 متری با مجموع طول 485 متر به عنوان طولانی ترین پل از این نوع در ایران می باشد. عملیات اجرایی این پل در سال 86 توسط متخصصان و مدیران مجموعه اس دی ام انجام گردیده است.

به پاس تلاشهای شرکت در به ثمر نشستن پروژه عظیم راه آهن بافق- مشهد به عنوان یکی از طرح های اساسی در بخش زیرساختهای حمل و نقل لوح تقدیر از وزیر راه و ترابری دریافت گردیده است. پروژه بافق مشهد از مهمترین کریدورهای حمل بار و از مهمترین طرح های اقتصادی منطقه شرق کشور بوده و در مسیری صعب العبور با تعداد زیادی پل و ابنیه اجرای شده است.

قطعه 4 محور راه آهن مشهد سرخس در اوایل دهه 70 توسط شرکت اس دی ام احداث شده است. اجرای تونل شماره یک این محور با طول 2340 متر یه عنوان یکی از طولانی ترین تونل های ممتد از افتخارات مهندسی و از دستاوردهای مجموعه ما می باشد. این شرکت به دریافت تقدیرنامه از وزیر راه و ترابری جناب آقای اکبر ترکان به پاس زحمات مدیران و کارشناسان شرکت در اجرا و بهره برداری از این طرح استراتژیک نائل گردیده است.