پل های عظیم در پروژه های راه و راه آهن به ویژه در مسیرهای صعب العبور از سازه های ماندگار و حیرت انگیز است. پل های بسیاری با المان های خاص از جمله پل کم نظیر ایزدخواست به دست مهندسان توانمند شرکت اس دی ام واقع در مسیر راه آهن اصفهان- شیراز احداث شده است.