توان تجهیزاتی و ماشین آلاتی این شرکت در 4 دهه اخیر در خدمت بهره برداری بهینه از منابع سرشار معدنی ایران عزیز بوده است. تامین ماشین آلات برای استخراج، بارگیری و حمل حجم عظیم مواد معدنی از معادن به کارخانه های فراوری از توانمندی های شرکت های خاص می باشد. استخراج و حمل حجمی بالغ بر 80 میلیون تن سنگ آهن از معادن گل گهر، سه چاهون و چادر ملو تاییدی بر توانمندی شرکت اس دی ام در بخش ماشین آلات می باشد.

1377 - 1370

باطله برداري سه چاهون
محل اجرا : استان یزد مجری طرح : شرکت ملی فولاد ایران مبلغ پروژه : 9000 میلیون ریال شامل 4 میلیون متر مکعب باطله برداری

1376 - 1370

استخراج سنگ آهن و باطله برداري از معدن گل گهر (قرارداد 1 تا 8 )
محل اجرا : استان کرمان مجری طرح : شرکت ملی فولاد ایران مبلغ پروژه : 113000 میلیون ریال شامل استخراج و حفاری 50 میلیون تن سنگ آهن و باطله برداری