روش احداث ساختمان های صنعتی با توجه به اهمیت کاهش استهلاک بنا در حین بهره برداری و قابلیت به روزآوری تکنولوژی همواره در حال تحول است و به دانش فنی بالایی نیاز دارد. شرکت اس دی ام در دهه 1370 بخشی از ساختمان های صنعتی مجتمع سنگ آهن چادرملو، چغارت و سه چاهون را با موفقیت احداث نموده است.

1371-1372

ساختمانهاي اداري مجتمع سنگ آهن چادر ملو
محل اجرا : استان یزد مجری طرح : شرکت ملی فولاد ایران مبلغ پروژه : 2000 میلیون ریال به مساحت 15000 متر مربع

1373 - 1371

ساختمانهاي صنعتي مجتمع سنگ آهن چادر ملو
محل اجرا : استان یزد مجری طرح : شرکت ملی فولاد ایران مبلغ پروژه : 5000 میلیون ریال به مساحت 12000 متر مربع داراي سالنهاي صنعتي دهانه 36 متر و ارتفاع 17 متر

1376 - 1375

ساختمانهاي صنعتي سنگ شكنهاي معادن چغارت و سه چاهون
محل اجرا : استان یزد مجری طرح : شرکت ملی فولاد ایران مبلغ پروژه : 5000 میلیون ریال داراي سالنهاي صنعتي تا ارتفاع 18 متر

1374 - 1372

ساختمانهاي اداري پيش ساخته چادر ملو
محل اجرا : استان یزد مجری طرح : شرکت ملی فولاد ایران مبلغ پروژه : 3500 میلیون ریال زير بنا 15000 متر مربع