حفاری و تحکیم تونل ها یکی از پرمخاطره ترین بخش های پروژه ها می باشد. اجرای تخصصی تونل ها تاثیر بسزایی در کاهش هزینه ها و افزایش کیفیت سازه خواهد داشت. بهره گیری از کارشناسان باتجربه و استفاده از امکانات و تجهیزات به روز موجب گردیده تا این شرکت یکی از مجموعه های توانا در این زمینه محسوب گردد. اجرای تونل شماره 1 مسیر مشهد- سرخس به طول 2400 متر به عنوان یکی از شاخص ترین تونل های ریلی کشور از مصادیق توانمندی شرکت اس دی ام است.