آغاز عملیات اجرایی راه آهن بیرجند- یونسی

پروژه احداث راه‌آهن زاهدان – بیرجند و اتصال به راه‌آهن بافق – مشهد یک پروژه مهم و راهبردی است. این پروژه به طول ۹۰۱ کیلومتر از زاهدان شروع و در حد فاصل شهر زاهدان- سه راهی دشتک و عبور در امتداد بزرگراه زاهدان- زابل به شهر زابل و نقطه صفر مرزی میلک می‌رسد.  ایجاد کریدور جنوب‌شرق به شمال‌شرق در جهت فعال کردن هرچه بیشتر بندر و منطقه آزاد چابهار، حمل کالا و مسافر از چابهار به مشهد و متعاقب آن جمهوری‌های آسیای میانه، توسعه تجارت و ترانزیت کالا از بندر چابهار به مرز میلک و پایانه مرزی ماهی‌رود ما بین ایران و کشور افغانستان از اهم اهداف طرح است. قطعات اول، 4 و 16 این پروژه در دست اجرا بوده و آیین افتتاح قطعه بیرجند یونسی که محل اتصال کریدور مذکور به راه آهن بافق مشهد می باشد در اواسط مهر ماه سال جاری با حضور معاون اول رئیس جمهور انجام شد. بی شک اجرا و بهره برداری از این محور مهم تاثیر شگرفی در توسعه منطقه شرقی کشور داشته و موجب شکوفایی استعدادهای اقتصادی و فرهنگی منطقه خواهد شد.